gök açılım düzlemi ne demek?

 1. Bir kentteki yapıların yeterli ölçüde ışık almalarını sağlamak amacıyla kentbilimcilerin kullandığı, belli bir açı ile anlatılan, yapının gün ışığına açıklık durumunu belirten, en üst çıkıntısından teğet geçen ve onun dışında kalan çıkıntılara ve taşmalara olanak verilmesini önlemekte kullanılan ölçüt.

gök

 1. İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, sema, asuman, feza.
 2. Yeryüzü üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk, sema
 3. Bu renkte olan.
 4. Olgunlaşmamış
 5. Gökyüzünün, denizin rengi, mavi veya yeşile çalan mavi.
 6. Dekorgök için kullanılan sözcük.
 7. (en)Celestial.
 8. (en)The blue.
 9. (en)Heaven.
 10. (en)Firmament.

gök ada

 1. Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi.

açılım

 1. Açılma.
 2. Bir kısaltma veya formülün açık biçimi.
 3. Bir yıldızla gök Ekvator'u arasındaki uzaklık.
 4. Açılmaya elverişli bir yüzeyin ardışık elemanlarını aynı düzlem üzerine aktarmaya yarayan grafik işlem.
 5. Bk. bahar açısı.
 6. Bir eksicik demetinin elektriksel itişme yüzünden genişlemesi.
 7. (en)Debunching.
 8. (en)Right ascension.
 9. (en)Evolution.
 10. (en)Expansion.

düzlemi

 1. (en)H plane

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gökgök adagök ardıçgök atlasıgök aydınlığıgök balinagök baştankaragök bayraklı cennet kuşugök beyaz gözgök beyazgözgöbgöbbasangöbbengöbeçgöbedeaçılımaçılımın katsayısıaçılı duruşaçılı kötü kaynamaaçılı olmaaçılaçıl susam açılaçılabiliraçılamaaçılamayanaçıaçı karşı açıaçı çekimiaçı fonksiyonuaçı freze bıçağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın