gök atlası ne demek?

  1. Yıldızların gök küresi üzerindeki yerlerini gösteren harita.
  2. Yıldızların gökküresi üzerindeki yerlerini topluca gösteren harita.
  3. (en)Star atlas.
  4. (fr)Atlas du ciel, atlas céleste

gök açılım düzlemi

  1. Bir kentteki yapıların yeterli ölçüde ışık almalarını sağlamak amacıyla kentbilimcilerin kullandığı, belli bir açı ile anlatılan, yapının gün ışığına açıklık durumunu belirten, en üst çıkıntısından teğet geçen ve onun dışında kalan çıkıntılara ve taşmalara olanak verilmesini önlemekte kullanılan ölçüt.

gök ada

  1. Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi.

atla

  1. (en)Horse, steed, (British) gee gee, (term used by children) hack.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gök açılım düzlemigök adagök ardıçgök aydınlığıgök aydinligigökgök balinagök baştankaragök bayraklı cennet kuşugök beyaz gözgöbgöbbasangöbbengöbeçgöbedeatlasatlas boneatlas çiçeğiatlas çiçeğigilleratlas çukuruatlaatla arpayı dövüştürmekatla çiğnemekatla gezintiye çıkmakatla gezmekatl
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın