fonksiyon münasebeti ne demek?

 1. Bk. bağıl ilişki

bağıl ilişki

 1. Bir değişken (X)'in alabileceği her değere bir başka değişken (Y)'nin bir ya da birkaç değerinin karşılık olması durumunda iki değişken arasında beliren ilişki.
 2. (en)Functional relation.

fonksiyon

 1. İşlev
 2. Görev.
 3. Bir veya birçok değeri değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen nicelik.
 4. Bir birleşikteki herhangi bir madde grubunun kimyasal görevi, bu görevi nitelendiren özelliklerin tamamı.
 5. Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesi.
 6. Bk. işlev
 7. Bk. görev
 8. Bir organın normal olarak yaptığı görev.
 9. (en)Function.
 10. (en)Function işle.

fonksiyon adı

 1. (en)Function name

münasebet

 1. İlişik, ilişki, ilinti
 2. İki şey arasındaki uygunluk
 3. Sebep, vesile, gerekçe, neden.
 4. Bk. bağlılık derecesi
 5. Bk. bağıntı
 6. Bk. bağlılık
 7. İki şey arasındaki tenasüb, uygunluk, yakınlık, bağlılık, mensubiyet, yakışmak, vesile, alaka.
 8. (en)Occasion.
 9. (en)Relation.
 10. (en)Connection.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fonksiyonfonksiyon adıfonksiyon bozukluğufonksiyon hesaplamasıfonksiyon için cauchy kriterifonksiyon ihtiraıfonksiyon işaretifonksiyon nazariyesifonksiyon serisifonksiyon simgelerimünasebeti düşmekmünasebeti olmakmünasebetini getirmekmünasebetiylemünasebetmünasebet almakmünasebet emsalimünasebet kıstasımünasebet kurmakmünasebemünasebat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın