fonksiyon hesaplaması ne demek?

 1. (en)Calculus of functions

calculus

 1. Taş (böbrek, safrakesesi vb); hesap
 2. (çoğ-li,-lus.es) safra kesesi veya böbrek taşı
 3. Hesap differential calculus diferansiyel hesap

fonksiyon

 1. İşlev
 2. Görev.
 3. Bir veya birçok değeri değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen nicelik.
 4. Bir birleşikteki herhangi bir madde grubunun kimyasal görevi, bu görevi nitelendiren özelliklerin tamamı.
 5. Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesi.
 6. Bk. işlev
 7. Bk. görev
 8. Bir organın normal olarak yaptığı görev.
 9. (en)Function.
 10. (en)Function işle.

fonksiyon adı

 1. (en)Function name

hesaplama

 1. Hesaplamak işi.
 2. Matematiksel işlemler yapma. Cebirsel bir çalışmadan çok aritmetik bir çalışma. Örneğin, yarıçapı 20 cm. olan bir kürenin hacmini bulma, 5'in karesini bulma veya 9'un karekökünü bulma gibi.
 3. Bk. nicelleme
 4. Bk. işlemleme
 5. (en)Computation.
 6. (en)Reckoning.
 7. (en)Calculation.
 8. (en)Sums.
 9. (en)Compution.
 10. (en)Calculating.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fonksiyonfonksiyon adıfonksiyon bozukluğufonksiyon için cauchy kriterifonksiyon ihtiraıfonksiyon işaretifonksiyon münasebetifonksiyon nazariyesifonksiyon serisifonksiyon simgelerihesaplamahesaplama kararliligihesaplama kontrol devresihesaplama seçeneklerihesaplama sistemi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın