flaman diline ait ne demek?

 1. (en)Flemish.

flaman dili

 1. (en)Flemish.

flaman

 1. Flaman halkına özgü olan.
 2. Flandra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.
 3. Halkına özgü olan.
 4. (en)Flemish.
 5. (en)Fleming.

dine

 1. Konaklama yeri
 2. (en)To dine upon; to have to eat.
 3. (en)Give dinner to; host for dinner; 'I'm wining and dining my friends' have supper; eat dinner; 'We often dine with friends in this restaurant'.
 4. (en)Have supper; eat dinner; 'We often dine with friends in this restaurant'.
 5. (en)Give dinner to; host for dinner; 'I'm wining and dining my friends'.
 6. (en)Qui dort dine The seven sleepers and others required no food till they woke from their long sleep The same may be said of all hibernating animals To dine with Democritos To be cheated out of one's dinner Democritos was the derider or philosopher who laughed at men's folly To dine with Sir Thomas Gresham To go without one's dinner; to be dinnerless; Sir Thomas Gresham founded the Royal Exchange which was a favourite lounge for those who could not afford to provide themselves with a dinner To dine with Duke Humphrey To dine with Mahomet To die and dine in paradise To dine with the cross-legged knights.
 7. (en)It was the custom in Egypt to dine at noon But it is probable that the Egyptians took their principal meal in the evening, as was the general custom in the East.
 8. (en)To eat the principal regular meal of the day; to take dinner.
 9. (en)To give a dinner to; to furnish with the chief meal; to feed; as, to dine a hundred men.
 10. Günün esas yemeğini yemek veya yedirmek

ait

 1. Konusunda, hakkında, dair
 2. Tasarruf ya da mülkiyetinde bulunan, malı olan
 3. Bir kimseye ya da bir döneme has, onunla ilgili özellikleri taşıyan
 4. Bir kimseye ya da bir şeye mahsus, ona ayrılmış, tahsis edilmiş
 5. Bir kimsenin yapması gereken, yapılması ona düşen
 6. Tarafından yapılmış olan (sanat eseri için)
 7. İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili.
 8. (en)Automatic Identification Technology.
 9. (en)Agreement on Internal Trade, signed by the federal and provincial governments Text is at http://strategis ic gc ca/SSG/il00021e html.
 10. (en)The AIT front card provides an ATM trunk interface for the IPX The AIT operates in conjunction with a backcard, AIT-T3 or AIT-E3.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

flaman diliflamanflaman atıflaman domuzuflaman kuşuflaman sanatıflamancaflamancılıkflamangillerflamankuşuflamaflama formasyonuflama hardeningflamacıflamdiline dolamakdiline hakim olmakdiline pelesenk etmekdiline virt etmekdilin açık veya dış şeklidilin duygu yönüdilin kapalı veya iç şeklidilin köklerini araştıran bilimdilin ön dişlere değmesiyle çıkandili açılmakdili ağırlaşmakdili alışmakdili avaredili bağlıdildil adasıdil ağız vermemekdil ailesidil akrabalığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın