fikirli ne demek?

  1. Herhangi bir konu üzerinde düşüncesi olan, akıllı, düşünceli

    Sen aşiretin en fikirlisi olasın da bu düğümü çözmeyesin?

    K. Bilbaşar
  2. (en)Thought, belief, concept, idea, opinion, mind, advice, suggestion, attitude, cogitation, conceit, conception, estimation, hint, impression, inspiration, notion, position, thinking, verdict, view, voice, sentiments.

fikirli fikirli

  1. Düşünceli olarak.
  2. Kederle.
  3. Hüzünle.

fikirlilik

  1. Fikirli olma durumu.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fikirli fikirlifikirlilikfikirlerfikirleri altüst edenfikirlerin tenkitli tahlilifikirleşmefikirleşmekfikirfikir adamıfikir akımlarıfikir alışverişifikir almakfikak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın