fikirler ne demek?

  1. (en)Ideas

ideas

  1. DüşŸünceler
  2. Fikirler

fikirleri altüst eden

  1. (en)Earthshaking.

fikirlerin tenkitli tahlili

  1. (en)Dialecticdialectics

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fikirleri altüst edenfikirlerin tenkitli tahlilifikirleşmefikirleşmekfikirleştirmefikirfikir adamıfikir akımlarıfikir alışverişifikir ayrılığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın