fikir alışverişi ne demek?

 1. Münazara
 2. Karşılıklı fikir alışverişi
 3. (en)Give and take.

münazara

 1. Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma.
 2. Divan edebiyatında zıt varlıklar ve kavramlar arasındaki karşıtlığı anlatan yazı türü.
 3. Karşılıklı konuşmak. İlmi ve kaideye uygun olarak yapılan münakaşa. Mübahese. (Bak: İnsaf)
 4. Bk. savlı tartışma
 5. (en)Disputation.
 6. (en)Discussion.
 7. (en)Moot.
 8. (en)Teach-in.
 9. (en)Debate.
 10. (en)Formal debate.

fikir

 1. Bkz. görüş
 2. Düşünce, mülahaza, mütalaa
 3. Düşün, ide.
 4. Kuruntu.
 5. Bk. düşünü
 6. Bk. idea
 7. Düşünce.
 8. Anlayış.
 9. Zihin, us.
 10. Bk. düşünce

fikir adamı

 1. Herhangi bir düşünce alanındaki görüşlerine değer verilen kimse.
 2. (en)Intellectual.
 3. (en)Savant.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fikirfikir adamıfikir akımlarıfikir almakfikir ayrılığıfikir babasıfikir belirten işaretfikir belirtmefikir belirtmekfikir birliğifikakalışverişi kesmekalışverişalışveriş ambargosualışveriş arabaları neredealışveriş bölgesi neredealışveriş broşürü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın