fikirlerin tenkitli tahlili ne demek?

  1. (en)Dialecticdialectics

dialecticdialectics

  1. Diyalektik, eytişim
  2. Mantığın esasları
  3. Münazara ilmi
  4. Fikirlerin tenkitli tahlili

fikirleri altüst eden

  1. (en)Earthshaking.

fikirler

  1. (en)Ideas

tenkitli

  1. Eleştirmeli.

tah

  1. Hamur.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fikirleri altüst edenfikirlerfikirleşmefikirleşmekfikirleştirmetenkitlitenkittenkit etmektenkitçitenkitçi biçimdetenkitçiliktenkibtenkidtenkide hedef olan kimsetenkiditenkidi tefekkürtenkıye
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın