fikirlilik ne demek?

  1. Fikirli olma durumu.

fikirli

  1. Herhangi bir konu üzerinde düşüncesi olan, akıllı, düşünceli
  2. (en)Thought, belief, concept, idea, opinion, mind, advice, suggestion, attitude, cogitation, conceit, conception, estimation, hint, impression, inspiration, notion, position, thinking, verdict, view, voice, sentiments.

fikirli

  1. Herhangi bir konu üzerinde düşüncesi olan, akıllı, düşünceli
  2. (en)Thought, belief, concept, idea, opinion, mind, advice, suggestion, attitude, cogitation, conceit, conception, estimation, hint, impression, inspiration, notion, position, thinking, verdict, view, voice, sentiments.

fikirli fikirli

  1. Düşünceli olarak.
  2. Kederle.
  3. Hüzünle.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fikirlifikirli fikirlifikirlerfikirleri altüst edenfikirlerin tenkitli tahlilifikirleşmefikirleşmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın