tenkit etmek ne demek?

 1. Eleştirmek

  Bir kitabı tenkit edebilmek için ilk şart o kitabı başından sonuna kadar okumaktır.

  O. V. Kanık
 2. (en)To criticize.
 3. (en)To write a critical review of.
 4. (en)To review.
 5. (en)Call over the coals.
 6. (en)Criticise.
 7. (en)Put down.

eleştirmek

 1. Bir düşünceyi, bir eseri, bir yargıyı inceleyerek doğruluk veya yanlışlığını ortaya çıkarmak ve gerçek değerini belirtmek, tenkit etmek.
 2. (en)Criticize.
 3. (en)Examine.
 4. (en)Comment.
 5. (en)Animadvert.
 6. (en)Attack.
 7. (en)Carp.
 8. (en)Censure.
 9. (en)Chastise.
 10. (en)Clobber.

tenkit

 1. Eleştirme, eleştiri
 2. Eleştiri.
 3. Noktalama.
 4. Bk. noktalama
 5. Bk. eleştiri
 6. Noktalamak. Yazıda nokta, virgül gibi işaretler koymak.
 7. (en)Criticism.
 8. (en)Censure.
 9. (en)Animadversion.
 10. (en)Strictures.

tenkitçi

 1. Eleştirmen, eleştirici.
 2. Eleştirici.
 3. Bk. eleştirici
 4. Bk. eleştirmen
 5. (en)Slater.
 6. (en)Critical.
 7. (en)Critic.
 8. (en)Faultfinder.
 9. (en)Reviewer.
 10. (en)Faultfinding.

etmek

 1. Bir işi yapmak
 2. Bir durumu ortaya çıkarmak.
 3. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak.
 4. Bulmak, erişmek
 5. Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
 6. Herhangi bir değerde olmak
 7. Vermek.
 8. Eşit değer kazanmak.
 9. (en)Step.
 10. (en)Say.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tenkittenkitçitenkitçi biçimdetenkitçiliktenkitlitenkitsiztenkibtenkidtenkide hedef olan kimsetenkiditenkidi tefekkürtenkartenkıyetenten a pieceten boyasıten commandmentsten eachetmeketmek yapmaketmeetme bulma dünyasıetme bulursun, inleme ölürsünetme bulursun, inleye inleye ölürsünetme eyleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın