tenkit ne demek?

 1. Eleştirme, eleştiri

  Bir sanat eserini tenkit ne güç iştir.

  A. M. Dıranas
 2. Eleştiri.
 3. Noktalama.
 4. Bk. noktalama
 5. Bk. eleştiri
 6. Noktalamak. Yazıda nokta, virgül gibi işaretler koymak.
 7. (en)Criticism.
 8. (en)Censure.
 9. (en)Animadversion.
 10. (en)Strictures.
 11. (en)Review.
 12. (en)Critical review.
 13. (en)Comment.
 14. (en)Critique.
 15. (en)Stricture.

noktalama

 1. Noktalamak işi.
 2. Bir filmin çekim, sahne, ayrım, bölüm vb. parçalarını birbirinden ayırmakta kullanılan işlemlerin bütünü.
 3. Yazının daha iyi anlaşılması için, belirli işaretlerin gereken yerlerde kullanılması: "." Nokta, "," virgül, ";" noktalı virgül, ":" iki nokta, "..." sıra noktalar, "!" ünlem işareti, "?" soru işareti, "-" çizgi (kısa, uzun) işareti, ("") tırnak işareti, ( ) ayraç, "[ ]" köşeli ayraç ,"§" çengel (paragraf) işareti vb.
 4. Bir filmin çekim, görünçlük, ayrım, bölüm gibi çeşitli bölünmelerini birbirinden ayırmada kullanılan yöntemlerin tümü. (Bunların başlıcaları kesme, zincirleme, kararma-açılma, silinme, silinmeli kararma ve açılma, noktalı kararma ve açılma, yıldırım geçişidir).
 5. (en)Pointing.
 6. (en)Punctuation.
 7. (al)Filmische Zeichensetzung, Übergang, Szenenübergang
 8. (fr)Ponctuation

tenkit etmek

 1. Eleştirmek
 2. (en)To criticize.
 3. (en)To write a critical review of.
 4. (en)To review.
 5. (en)Call over the coals.
 6. (en)Criticise.
 7. (en)Put down.

tenkitçi

 1. Eleştirmen, eleştirici.
 2. Eleştirici.
 3. Bk. eleştirici
 4. Bk. eleştirmen
 5. (en)Slater.
 6. (en)Critical.
 7. (en)Critic.
 8. (en)Faultfinder.
 9. (en)Reviewer.
 10. (en)Faultfinding.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tenkit etmektenkitçitenkitçi biçimdetenkitçiliktenkitlitenkitsiztenkibtenkidtenkide hedef olan kimsetenkiditenkidi tefekkürtenkartenkıyetenten a pieceten boyasıten commandmentsten each
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın