feodal sistem ne demek?

 1. Derebeyliğe dayanan siyasi, iktisadi ve sosyal sistem. krş. derebeylik
 2. Stalin'in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçların üzerindeki mülkiyetin derebeyine ait olduğu feodal mülkiyetle, köylü ve zanaatçının üretim aletlerindeki bireysel mülkiyetinin birarada bulunduğu ve köle üzerindeki mülkiyetin sınırlı olduğu toplum.
 3. (en)Feudal system, feudality, feodalism.

feodal şehir

 1. Bk. ortaçağcıl kent

feodal üretim biçimi

 1. Marksist yaklaşımda toprak mülkiyetine ve toprak kölesi emeğine dayanan üretim biçimi.
 2. (en)Feudal mode of production.

sistem

 1. Düzen
 2. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni
 3. Yol, yöntem.
 4. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat.
 5. Model, tip
 6. Dizge.
 7. Bk. dizge
 8. Belirli bir işlevi yerine getiren ve aralarında belirli düzen içinde etkileşimler bulunan ögeler topluluğu.
 9. Üzerinde inceleme yapılan belirli sınırlarla çevrilmiş olan evrenin bir parçası.
 10. Organizmada aynı işlevleri gerçekleştirmek için birbirleriyle ilgili bağlantılı organların oluşturduğu birlik veya grup.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

feodal şehirfeodal üretim biçimifeodal üretim tarzıfeodalfeodalitefeodalizmfeodallikfeo2sistemsistem akış diyagramısistem analistisistem analizcisistem analizisistem beklemesisistem bilgisisistem bütünleştirmesisistem çalışmasısistem çözümlemesisiste hareket edemiyensisteinsistein cys csistektazisistektomi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın