faz diyagramı ne demek?

 1. Bk. evre çizgesi
 2. Katı, sıvı ve gazların tek fazlar ya da bunlardan ikisi veya daha çoğunun dengede olduğu fazlar şeklinde bulunduğu sıcaklık ve basınç koşullarının grafikle gösterimi.

evre çizgesi

 1. Sıcaklık ve bileşime göre, bir dizgede hangi özdek evrelerinin bulunacağını gösteren çizge.
 2. (en)Phase diagram.
 3. (fr)Diagramme d'équilibre, diagramme de phase

faz

 1. Elektrik geriliminde evre.
 2. Evre
 3. Bk. evre
 4. Her tarafı aynı homojenlikle olan, sınırları tanımlanabilen, diğer fazlardan fiziki olarak ayrılabilen sıvı, gaz veya katı sistemin bir parçası.
 5. Bir alternatif akımda elektrik pulslarının ardarda gelmesi.
 6. Mikroorganizmaların büyümesinde bir safha.
 7. Bir şeyin gözle görünen kısmı.
 8. Evre.
 9. Bir sistemin fiziksel, kimyasal veya mekanik olarak ayrılabilme durumu.
 10. Elektrodiyagnostik kayıtta bir daganın en alt çizgiye ardışık olarak iki ke erişmesi arasındaki dönem.

faz açısı

 1. Bk. evre açısı

diyagram

 1. Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik.
 2. Bir çiçeğin bütün ayrıntılarını gösteren taslak.
 3. Bk. çizenek
 4. Çizge
 5. (en)Circle chart.
 6. (en)Diagram.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fazfaz açısıfaz ayrımıfaz bağıntısıfaz çözünürlüğüfaz çözünürlük analizifaz dağılımıfaz değişimifaz dengesifaz dönüşümüfafafa anahtarıfa flatfa kümediyagramı genişletdiyagramı genişletirdiyagramı gruplandırdiyagramdiyagram başlığıdiyagram çizmekdiyagram düzenidiyagram galerisidiyagrafdiyagrafi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın