faz çözünürlüğü ne demek?

 1. Bir numunenin katı fazının belirli çözücülerdeki farklı çözünürlükleri.

faz çözünürlük analizi

 1. Katı bir maddedeki bileşen sayısının ve miktarlarının çözücü tekniği yöntemi ile tayin edilmesi.

faz

 1. Elektrik geriliminde evre.
 2. Evre
 3. Bk. evre
 4. Her tarafı aynı homojenlikle olan, sınırları tanımlanabilen, diğer fazlardan fiziki olarak ayrılabilen sıvı, gaz veya katı sistemin bir parçası.
 5. Bir alternatif akımda elektrik pulslarının ardarda gelmesi.
 6. Mikroorganizmaların büyümesinde bir safha.
 7. Bir şeyin gözle görünen kısmı.
 8. Evre.
 9. Bir sistemin fiziksel, kimyasal veya mekanik olarak ayrılabilme durumu.
 10. Elektrodiyagnostik kayıtta bir daganın en alt çizgiye ardışık olarak iki ke erişmesi arasındaki dönem.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

faz çözünürlük analizifazfaz açısıfaz ayrımıfaz bağıntısıfaz dağılımıfaz değişimifaz dengesifaz diyagramıfaz dönüşümüfafafa anahtarıfa flatfa kümeçözünürlükçözünürlük çarpım sabitiçözünürlük çarpımıçözünürlük çarpımı sabitiçözünürlük eğrisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın