faz çözünürlük analizi ne demek?

 1. Katı bir maddedeki bileşen sayısının ve miktarlarının çözücü tekniği yöntemi ile tayin edilmesi.

faz

 1. Elektrik geriliminde evre.
 2. Evre
 3. Bk. evre
 4. Her tarafı aynı homojenlikle olan, sınırları tanımlanabilen, diğer fazlardan fiziki olarak ayrılabilen sıvı, gaz veya katı sistemin bir parçası.
 5. Bir alternatif akımda elektrik pulslarının ardarda gelmesi.
 6. Mikroorganizmaların büyümesinde bir safha.
 7. Bir şeyin gözle görünen kısmı.
 8. Evre.
 9. Bir sistemin fiziksel, kimyasal veya mekanik olarak ayrılabilme durumu.
 10. Elektrodiyagnostik kayıtta bir daganın en alt çizgiye ardışık olarak iki ke erişmesi arasındaki dönem.

faz açısı

 1. Bk. evre açısı

çözünürlük

 1. Belirli oylum ya da tutardaki bir özgende çözünebilen özdek niceliği.
 2. Bkz. rezolüsyon, erime, ayrılma
 3. Birim nicelikte çözelti ya da çözgen içinde, belli sıcaklık ve basınçla çözülebilen özdek niceliği.
 4. Birbirine komşu iki noktanın ayırt edilebilme gücü. Mikroskobik olarak birbirine komşu iki farklı görüntünün ayırt edilebilme duyarlılığı, rezolüsyon.
 5. Bir maddenin çözelti oluşturma kapasitesi.
 6. (en)Solubility.
 7. (en)Resolution.
 8. (al)Löstichkeit
 9. (fr)Solubilité

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fazfaz açısıfaz ayrımıfaz bağıntısıfaz çözünürlüğüfaz dağılımıfaz değişimifaz dengesifaz diyagramıfaz dönüşümüfafafa anahtarıfa flatfa kümeçözünürlükçözünürlük çarpım sabitiçözünürlük çarpımıçözünürlük çarpımı sabitiçözünürlük eğrisiçözünürlük sabitesiçözünürçözünür nişastaçözünür tabletçözünür yem maddeleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın