faz dağılımı ne demek?

 1. Bir fazın, özellikle çökeltilerin, içdüzey içinde dağılmış olma durumu.

faz

 1. Elektrik geriliminde evre.
 2. Evre
 3. Bk. evre
 4. Her tarafı aynı homojenlikle olan, sınırları tanımlanabilen, diğer fazlardan fiziki olarak ayrılabilen sıvı, gaz veya katı sistemin bir parçası.
 5. Bir alternatif akımda elektrik pulslarının ardarda gelmesi.
 6. Mikroorganizmaların büyümesinde bir safha.
 7. Bir şeyin gözle görünen kısmı.
 8. Evre.
 9. Bir sistemin fiziksel, kimyasal veya mekanik olarak ayrılabilme durumu.
 10. Elektrodiyagnostik kayıtta bir daganın en alt çizgiye ardışık olarak iki ke erişmesi arasındaki dönem.

faz açısı

 1. Bk. evre açısı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fazfaz açısıfaz ayrımıfaz bağıntısıfaz çözünürlüğüfaz çözünürlük analizifaz değişimifaz dengesifaz diyagramıfaz dönüşümüfafafa anahtarıfa flatfa kümedağılımdağılım çizgesidağılım değişmezidağılım eğrisidağılım fazı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın