ex animo ne demek?

  1. Yürekten, içtenlikle
  2. Samimi olarak
  3. (en)Sincerely

ex ante

  1. Önceden tahmin edilmiş, planlanmış

ex ante reel faiz oranı

  1. Bk. planlanan reel faiz oranı

animo

  1. Niyet

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ex anteex ante reel faiz oranıex ante tasarrufex ante yatırımex aqexex bonusex cathedraex code 93ex contractusee 6 banyoe 6 prosese ağe boatanimoanimo defamandianimo manendianimographeanimometeranimosityanimosoanimaanimadversionanimadvertanimakulanimalaniani akımani akisani artışani ateş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın