çapraşık düğüm ne demek?

 1. (en)Snarl

snarl

 1. Köpek gibi hırlamak
 2. Ters veya kaba konuşmak
 3. Hırlama, köpek hırlaması
 4. Ters laf
 5. Dolaştırmak, dolaşmak, çapraşık bir hal almak
 6. Karmakarışık hale getirmek
 7. Dolaşma
 8. Çapraşık düğüm
 9. Karıştırmak, birbirine katmak, arapsaçına çevirmek, birbirine girmek, hırıltı yapmak, karmakarışık olmak, hırlamak, homurdanmak, söylenmek, sinirle söylemek

çapraşık durum

 1. (en)Adversity

çapraşık

 1. Karışık, dolaşık, girift
 2. Anlaşılması, çözülmesi veya içinden çıkılması güç, karışık, muğlak
 3. (en)Inexplicit.
 4. (en)Confused.
 5. (en)Complicated.
 6. (en)Abstruse.
 7. (en)Complicate complicated.
 8. (en)Dark.
 9. (en)Devious.
 10. (en)Hazy.

düğüm

 1. Kendine özgü bir işlevi olan, hücreler kümesinden oluşan anatomik yapı
 2. İplik, ip, halat vb. bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum.
 3. Anlaşılamayan, çözülemeyen karışık durum
 4. Edebî eserlerde çapraşık olguların çözümlenmeden önce toplandığı en büyük merak unsuru.
 5. Gelen ve yansımış dalgaların girişimiyle oluşan kararlı dalgalarda titreşim genliğinin sıfır olduğu noktalardan her biri.
 6. Bir dramatik yapıtta, serimden sonra, olguların birbiriyle çatıştığı, çatallaştığı, içinden çıkılmaz gibi görünen tıkanıklıklar yarattığı, gerilimli noktalar.
 7. Orbital içinde bulunan elektronun ulaşamayacağı, içinde bulunamayacağı nokta veya düzlem.
 8. (en)Nodal.
 9. (en)Knot.
 10. (en)Tangle.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çapraşık durumçapraşıkçapraşık kaydırmaçapraşıklaşmaçapraşıklaşmakçapraşıklaştırmakçapraşıklaştırmamakçapraşıklıkdüğümdüğüm atmadüğüm atmakdüğüm çıkardüğüm düğümdüğüm düzlemidüğüm kimliğidüğüm noktasıdüğüm noktası düğümdüğüm oluşmasıdüğüdüğücekdüğülcükdüğdülü baltadüğendüğenselikdüğensürüdüğer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın