esnek bütçe ne demek?

 1. Bk. esnek ödeneklik

esnek ödeneklik

 1. Değişik üretim oranlarına ya da öteki çalışmaların ölçülerine dayanan iki yönlü koşulları kapsayan ödeneklik.
 2. (en)Budget elastic.
 3. (fr)Élastique budget

esnek bölge

 1. Metallerin geçici bozunuma uğradıkları, gerinimin, Hooke kuralına göre, gerilime doğru orantılı olarak bağlı bulunduğu bölge.

esnek arz

 1. Bk. esnek sunum

bütçe

 1. Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü
 2. Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar.
 3. Devletin gelecek dönem içinde elde edeceği gelirlerle, yapacağı giderleri bir arada gösteren belge. krş. genelbütçe, konsolidebütçe, mahalli idarelerbütçesi, katmabütçe
 4. İşletmelerin gelecekte belirli bir dönemde gerçekleşmesini öngördükleri gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetvel.
 5. Hanehalkının gelir ve harcamaları. krş. tüketicibütçesi
 6. Bk. ödeneklik
 7. Bk. geçinge
 8. Fr. Devletin veya diğer kuruluşların yıllık gelir ve giderlerini (sarfiyat ve varidatlarını) gösteren ve bunlarla ilgili harcamaları tayin eden hesap işleri.
 9. (en)Budget.
 10. (en)Supply.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

esnek bölgeesnek arzesnek çalışmaesnek çalışma saatleriesnek çalışma saatleri sistemiesnekesnek çarpışınaesnek çarpışmaesnek dalgaesnek davranımesnesnaesnafesnaf ağzıesnaf birliği binasıbütçebütçe açığıbütçe açığı finansmanıbütçe avansıbütçe başarım denetimibütçe birliğibütçe çarpanıbütçe çoğaltanıbütçe denetimibütçe dengesibütbütadienbütanbütan gazıbütanoik asit
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın