eserin ismi ne demek?

  1. Bk. yapıtın adı

yapıtın adı

  1. Yapıta iyesi ya da yayımlayanı tarafından konulan ad.
  2. (en)Title of work.
  3. (fr)Nom d'oeuvre

eserin alameti

  1. Bk. yapıtın imi

eserin bozuluşu

  1. Bk. bozuk yayım

sm

  1. Samaryum'un simgesi.
  2. (en)[SM (sado masochism) ] combination of sadism and masochism, use of violence and the giving or receiving of pain to realize sexual fantasies.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eserin alametieserin bozuluşueserin devletçe kontrolüeserin haricı alametlerieserin himaye müddetieserineserin kopyasıeserin menşe memleketieserin mevki i ticarete vazıeserin parçalanışıeseri cedideseri desteseri hayateseri ortaya koyan sanatçı grubueseri sanatismi aletismi azamismi bilinmeyen yazarismi cinsismi failismi geçmekismi hassismi işaretismi mefulismi mensubismism i adetism i basitism i cemiism i cins
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın