eserin haricı alametleri ne demek?

 1. Bk. yapıtın dış görünüşü

yapıtın dış görünüşü

 1. Yapıtın boyutları ve kapağı bakımından görünüşü ve özelliği.
 2. (en)External signs of work.
 3. (fr)Formes externales d'oeuvre

eserin

 1. Fizostigmin.
 2. (en)Eserine.

eserin alameti

 1. Bk. yapıtın imi

haricı

 1. Bk. dışarık
 2. Bk. dışrak
 3. Dışarıya ait olan. İçeriye ait olmayan. Dış ile alakalı. Ecnebiye ait. (Osmanlıca'da yazılışı: haricî)

alamet

 1. Belirti, emare, özellikle kıyamet belirtisi
 2. Belirti, işaret, iz, nişan
 3. Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak durumda olan nesne.
 4. Remiz, sembol.
 5. Çok iri, şaşılacak büyüklükte (mecaz)
 6. İz, nişan, işaret. (Osmanlıca'da yazılışı: alâmet)
 7. (en)Mark.
 8. (en)Omen.
 9. (en)Sign.
 10. (en)Stamp.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eserineserin alametieserin bozuluşueserin devletçe kontrolüeserin himaye müddetieserin ismieserin kopyasıeserin menşe memleketieserin mevki i ticarete vazıeserin parçalanışıeseri cedideseri desteseri hayateseri ortaya koyan sanatçı grubueseri sanatharicıharicı muhaceretharicı muhitharicı tufeyliyetharicı ve dahilıharicı veçheharicharice muhaceretharice temessülharicenharicen kullanılırhari deştıhari harahari kariHariana sığırıharib
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın