ismi mensub ne demek?

  1. Gr: Kelimenin sonuna Türkçede "Li", Arabça ve Farsçada kelime sessiz harfle bitiyorsa, bir "i", sesli harfle bitiyorsa; yerine göre sesli harf atılarak veya atılmayarak "i" veya "vi" harfi getirilerek yapılan, nereli ve nereye mensub olduğunu ifade eden isimdir. İstanbullu, İstanbuli; Mekkeli, Mekki; Konyalı, Konevi; Bağdatlı, Bağdadi... gibi.) (Osmanlıca'da yazılışı: ism-i mensub)

ismi meful

  1. Gr: Failin fiili kendi üzerine geçen kelime. Mektub, mazlum, mağdur gibi. (Osmanlıca'da yazılışı: ism-i mef'ul)

ismi merre

  1. Def'a, kerre gibi bir hareketin bir defa olduğunu bildiren fiil'den yapılan isim. (Darbe: Bir defa vuruş. Lem'a: Bir parlayış gibi.) (Osmanlıca'da yazılışı: ism-i merre)

mensub

  1. (Bak: Mansub)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ismi mefulismi merreismi mevsuleismi aletismi azamismi bilinmeyen yazarismi cinsismi failismi geçmekismi hassismi işaretismism i adetism i basitism i cemiism i cinsmensubmensubatmensubınmensubiyetmensubiyyetmensmens reamensamensafmensalmenmen at workmen dakka dukkamen davasımen ene
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın