esas berat ne demek?

 1. Bk. asıl bulgu belgesi

asıl bulgu belgesi

 1. Bulgu belgeleri kütüğüne ilk olarak yazılmış, bulgu için verilen belge.
 2. (en)Essential patent.
 3. (fr)Brevet essentiel

esas belirti

 1. Asıl belirti.
 2. (en)Cardinal sign.

esas alınan nokta

 1. (en)Datum point.

berat

 1. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.
 2. Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent.
 3. Resmi belge, imtiyaz belgesi.
 4. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge.
 5. Nişan, rütbe.
 6. Memurluk.
 7. Su bardağı.
 8. İmtiyaz ve taltif için verilen resmi kağıt.
 9. (en)Practicing certificate.
 10. (en)Franchise warrant.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

esas belirtiesas alınan noktaesas alınan yükseklikesas antenesas cümleesasesas davaesas deriesas donlaresas duruşesaesa environmentally sensitive areaesabesabeesabıberatberat gecesiberat hakkının hususı şartlarıberat haklarıberat harçlarıberat itasında hususı şartlarberat kandiliberat mutasarrıfıberat müddetiberat sahibiberaberaaberaatberaat etmekberaat ettirmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın