engel balığı ne demek?

 1. Uskumru cinsinden küçük balık.

engel

 1. Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken, çerçeve ile tabandan kurulu tahta düzenek.
 2. Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia
 3. Bir geçişi, bir değişimi ya da göçü önleyici erkil sınırı.
 4. Bir geçişi, bir değişimi ya da göçü önleyici erkil sınırı.
 5. Bir aracın gidişiniengelleyen nesne.
 6. Bk. çitli engel
 7. Li koşullarda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken çerçeve ile tabandan kurulu tahta düzen.
 8. İlik, düğme.
 9. (en)Obstacle.
 10. (en)Barrier.

engel aşmak

 1. Engelli koşularda, ayak ya da bacağı sarkıtmaksızın, yarışılan koşak doğrultusunda engelin üzerinden atlamak.
 2. (en)Overjump.
 3. (al)Überlaufen
 4. (fr)Franchir la haie

Türetilmiş Kelimeler (bis)

engelengel aşmakengel atlamakengel çıkarmakengel çıkmazsaengel çubuğuengel deneyiengel duyumuengel eğrisiengel fonksiyonuengebeengebe yağmuruengebelerengebeliengebeli arazibalığı çokbalığa aitbalığa çıkmakbalığa gittibalıbalı olan bal yemez mibalı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yerbalıbaş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın