engel çıkarmak ne demek?

 1. Bir işin yapılmasını zorlaştırmak.
 2. Bir işin yapılmasını zorlaştırmak: “Aslında bütün mesele, düğün için engel çıkarmakta.” -N. Hikmet.
 3. (en)Cast a damp over.

engel çıkmazsa

 1. (en)Deo volente.

engel

 1. Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken, çerçeve ile tabandan kurulu tahta düzenek.
 2. Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia
 3. Bir geçişi, bir değişimi ya da göçü önleyici erkil sınırı.
 4. Bir geçişi, bir değişimi ya da göçü önleyici erkil sınırı.
 5. Bir aracın gidişiniengelleyen nesne.
 6. Bk. çitli engel
 7. Li koşullarda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken çerçeve ile tabandan kurulu tahta düzen.
 8. İlik, düğme.
 9. (en)Obstacle.
 10. (en)Barrier.

çıkarmak

 1. Birinin veya bir şeyin çıkmasını sağlamak, çıkmasına sebep olmak
 2. Sonunu getirmek.
 3. Anlamak, ne olduğunu bilmek, sezmek.
 4. Bulmak, ortaya koymak.
 5. Hatırlamak
 6. Döküntülü hastalığa tutulmak.
 7. Çok hoşlanmak
 8. Öfke, hırs, acı vb.nin zararını çektirmek.
 9. (en)Belch.
 10. (en)Dislocate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

engel çıkmazsaengelengel aşmakengel atlamakengel balığıengel çubuğuengel deneyiengel duyumuengel eğrisiengel fonksiyonuengebeengebe yağmuruengebelerengebeliengebeli araziçıkarmakçıkarmaçıkarma birliğiçıkarma eğiliminde olançıkarma gemisiçıkarma harekatıçıkarçıkar budakçıkar çevreleriçıkar grubuçıkar hesabıçıkacakçıkacak olançıkaççıkagelmeçıkagelmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın