elle beslenen dana ne demek?

 1. (en)Poddy.

elle

 1. Elle, birkaç dilde yayınlanan ve genel ilgi alanlarını kapsayan aylık Amerikan kadın dergisi (moda, sağlık, güzellik, kariyer, aile, vs.)

elle ateşleme

 1. Bk. elle zamanlama

beslenen

 1. Sönümsüz.
 2. (en)Phys.
 3. (en)Reinforced (vibration, wave).

dana

 1. Osmanlıca'da yazılışı: dânâ.
 2. İneğin, sütten kesildikten sonra bir yaşına kadar olan yavrusu.
 3. Bilen, bilgili, zeki kimse.
 4. Bilici, bilgin.
 5. Malumatlı, alim.
 6. (en)The practice of generosity or charity: one of the Paramitas as well as one of the All-Embracing Virtues, where it means, in the latter, giving others what they want just to lead them towards the truth.
 7. (en)Celtic goddess who was the mother of the Tuatha De Danann; identified with the Welsh Don.
 8. (en)MIDI.
 9. (en)Calf.
 10. (en)Steer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

elleelle ateşlemeelle avcılıkelle balık yakalamakelle beslemeelle bilgi islemelle boyaelle çağırmaelle çalışanelle derin muayeneellell elellaella fitzgeraldelladabeslenenbeslengibeslenibeslenilmebeslenilmekbeslebesle kargayı, oysun gözünübesledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayıbeslekbeslembeslbeslaver
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın