besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı ne demek?

  1. Elinde büyüttüğün kişi gün gelip sana nankörlük edebilir.

besle

  1. (en)Feed from

besle kargayı, oysun gözünü

  1. Nankörlük edenler için söylenir.
  2. Elinde büyüttüğün kişi gün gelip sana nankörlük edebilir.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

beslebesle kargayı, oysun gözünübeslekbeslembeslemebeslbeslaverbüyütbüyüteçbüyüteç düğmesibüyütkenbüyütken doku
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın