eksiklik derecesi ne demek?

 1. Bkz. Anlam dereceleri.

eksiklik duygusu

 1. Toplumsal koşulların kişinin üstünlük elde etme güdüsü için elverişli olmadığı durumlarda gelişen bir tür aşağılık duygusu.
 2. (en)Sentiment of incompleteness.

eksiklik

 1. Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakisa, fıkdan.
 2. Bk. istem fazlası
 3. (en)Deficiency.
 4. (en)Defectiveness.
 5. (en)Defect.
 6. (en)Failure.
 7. (en)Insufficiency.
 8. (en)Lack.
 9. (en)Shortage.
 10. (en)Shortness.

derece

 1. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
 2. Denli, kadar
 3. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri.
 4. Sıcaklıkölçer.
 5. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
 6. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi.
 7. Başarı gösterme.
 8. Sıcaklık ölçeği birimi, suyun donma noktasını 0, kaynama noktasına 100 sayarak düzenlenen bölmelerin her biri.
 9. Açı birimi; bir çemberin çevresi 360 eşit parçaya bölünürse bir parçayı özekten gören açı.
 10. Bir denklemdeki terimlerin en yüksek üstlüsünün üst sayısı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eksiklik duygusueksiklikeksikliklereksiklieksikli fiileksikli haleksikli kişieksikli müdahil mutantlareksiklenmeeksiklenmekeksikleri giderilebilireksikleri olmakeksikleri tamamlamakeksikeksik adamlıeksik akçeeksik artıkeksik ayarderecesini düşürmekderecesizderecederece almakderece derecederece derece artanderece derece değişenderecatderecatı kurbiyederecatı şemsiyederedere alabalığıdere alabaligidere bülbülüdere dam deresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın