eklektizm ne demek?

 1. Farklı düşünce sistemlerinden seçilen öğretilerin ayrı bir sistem içinde birleştirilmesi.
 2. Seçmecilik.
 3. Bk. seçmecilik
 4. Yun. Fls: Birbirinden farklı görüşlerin bazı ortak taraflarını bulup uzlaştırıcı bir görüş ileri sürme.
 5. (en)Eclecticism.

seçmecilik

 1. Kurulmuş olan dizgelerden değişik düşünceleri seçip alma ve kendi öğretisinde birleştirme yöntemi ve bu yöntemle çalışan filozofların öğretisi, eklektizm.
 2. Yararlılık, sempatiklik, bilişsel ve duyusal farklılıklar vb. nedenlerden dolayı hayvanları kendi içlerinde sınıflandırmaya tabi tutma anlamına gelen bir çeşit basit türcülük.
 3. Birbirlerine karşıt olan türlü öğretilerden seçilen düşüncelerden yararlanarak tek ve uyumlu bir inanç ya da düşünme dizgesi oluşturmaya çalışan felsefe görüşü.
 4. (en)Eclectisism.
 5. (en)Eclecticism.

eklektik

 1. Seçmeci.
 2. Farklı fikirlerden kendisine göre en iyilerini seçen.
 3. (en)Eclectic.

eklektik metod

 1. Bk. seçmeci yöntem

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eklektikeklektik metodeklektisizmekleekle okueklef
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın