eder dizgesi ne demek?

 1. Satakda tüketicilere en uygun ve yararlı olabilecek ederin bulunarak uygulanması.
 2. (en)Price system.
 3. (fr)Système de prix

eder değişim çizelgesi

 1. Belirli özdek ve nesnenin çeşitli zamanlardaki üretim, tüketim ve birikim değerlerini orantılı sayılarla göstermek üzere düzenlenen çizelge.
 2. (en)Index numbers.
 3. (fr)Nombres indices

eder denetçisi

 1. Satak ederlerini izlemek ve denetlemek üzere yasasına göre kurulmuş olan örgütlerin bu amaçla görevlendirdiği kişi.
 2. (en)Price controller.
 3. (fr)Contrôleur de prix

dizge

 1. Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem.
 2. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, sistem.
 3. Bir müzikal eserin belirli bir çalgı ile ve bu çalgı üzerindeki hangi tel ve perdelere basılarak çalınacağını, nota yerine çeşitli rakam, harf ve işaretlerle gösteren sistem.
 4. Bir bütünü oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin tümü.
 5. Üzerinde ölçme yapılan ya da söz konusu olan belirli nesneler topluluğu.
 6. (en)Tablature.
 7. (en)System.
 8. (en)System sistem.
 9. (al)System
 10. (fr)Système

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eder değişim çizelgesieder denetçisieder düzeyieder artırımıeder artışıeder biçmeeder çizelgesiedereder indirimieder indirimi yöntemiedeedeagusedebedebaliedebamuzdizgesizdizgesiz gözlemdizgesizlikdizgeseldizgesel dördüldizgesel konu kataloğudizgesel örneklemdizgesel örneklemdeğerdizgedizge bilimidizge yaklaşımıdizgelidizgeli değiştirmedizdiz ağırşağıdiz altı ile durdurmadiz ardı atardamarıdiz ardı çentiği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın