eşitsiz mübadele ne demek?

 1. Bk. eşitsiz değişim

eşitsiz değişim

 1. Dış ticaret hadlerinin az gelişmiş ülkeler aleyhine bozulması sonucu bu ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru gerçekleşen kaynak aktarımı. krş. Singer-Prebish savı
 2. Marksist yaklaşımda, malların içerdiği emek değer miktarlarının farklı olması nedeniyle, emek yoğun mal dışsatımcısı ülkelerden sermaye yoğun mal dışsatımcısı ülkelere doğru gerçekleşen değer aktarımı.
 3. İç ticaret hadlerinin kesimlerden birinin aleyhine bozulması sonucu bu kesimden diğerlerine doğru gerçekleşen kaynak veya değer aktarımı.
 4. (en)Unequal exchange.

eşitsiz

 1. Eşit olmayan.
 2. (en)Unequal gayrimüsavi.

eşitsiz değişim

 1. Dış ticaret hadlerinin az gelişmiş ülkeler aleyhine bozulması sonucu bu ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru gerçekleşen kaynak aktarımı. krş. Singer-Prebish savı
 2. Marksist yaklaşımda, malların içerdiği emek değer miktarlarının farklı olması nedeniyle, emek yoğun mal dışsatımcısı ülkelerden sermaye yoğun mal dışsatımcısı ülkelere doğru gerçekleşen değer aktarımı.
 3. İç ticaret hadlerinin kesimlerden birinin aleyhine bozulması sonucu bu kesimden diğerlerine doğru gerçekleşen kaynak veya değer aktarımı.
 4. (en)Unequal exchange.

mübadele

 1. Değişme, değiş tokuş.
 2. Bk. değişim
 3. Bk. değiş tokuş
 4. Değişme. Bir şeyin başka bir şeyle değiştirilmesi. Trampa.
 5. (en)Exchange.
 6. (en)Barter değiş.
 7. (en)Değiş tokuş.
 8. (en)Barter.
 9. (en)Interchange.
 10. (en)Permutation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eşitsizeşitsiz değişimeşitsiz değişim kuramlarıeşitsiz heceli çekimeşitsizlikeşitsizlikler sistemieşiteşit açılıeşit adımlarlaeşit ağırlıkeşit ağırlıklıeşi benzeri görülmemişeşi benzeri olmamakeşi görülmemişeşi görülmüşeşi hamurmübadelemübadele değerimübadele denklemımübadele ekonomısımübadele ekonomisimübadele etmekmübadele vasıtasımübadelesi kabil tahvilmübadelatmübadatmübaademübaale
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın