mübadele ne demek?

 1. Değişme, değiş tokuş.
 2. Bk. değişim
 3. Bk. değiş tokuş
 4. Değişme. Bir şeyin başka bir şeyle değiştirilmesi. Trampa.
 5. (en)Exchange.
 6. (en)Barter değiş.
 7. (en)Değiş tokuş.
 8. (en)Barter.
 9. (en)Interchange.
 10. (en)Permutation.
 11. (en)Trade.
 12. (en)Swapping.
 13. (en)Bonification.
 14. (en)Commutation.
 15. (en)Substitution.

değişim

 1. Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü.
 2. Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon.
 3. Rüzgârın yön değiştirmesi.
 4. Üretilen malların başka mallar veya para karşılığı değiştirilmesi.
 5. Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım.
 6. Bir ekin ünlü uyumlarına ya da ünsüz benzeşmelerine göre türlü biçimlere girmesi: İyelik eki -i vedeğişimleri -ı, -ü, -u; çıkma durumu eki -den vedeğişimleri -dan, -ten, -tan vb.
 7. Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin iktisadi karar birimleri arasında el değiştirmesi.
 8. Bir niceliğin değerinin, artışı ya da azalışı.
 9. Kitaplıkların fazla gereçlerini birbiriyle değiştirme işlemi.
 10. Varyasyon.

mübadele değeri

 1. Bk. değer 3

mübadele denklemı

 1. (en)Equation of exchange

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mübadele değerimübadele denklemımübadele ekonomısımübadele ekonomisimübadele etmekmübadele vasıtasımübadelesi kabil tahvilmübadelatmübadatmübaademübaale
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın