doğrulam kuramı ne demek?

 1. Biçimsel diller ile yorumlan (özellikle doğrulamları) olan yapılar arasındaki ilişkileri konu edinen yorumsal sözeden kuram.
 2. (en)Model theory, theory of models.
 3. (fr)Théorie des modèles

doğrulam

 1. Bir önerme kümesinin her öğesini doğru kılan bir yorum. || Örn.'2'imini 2 sayısı, ‘3' imini 3 sayısı, '> ' yüklemini de eşitlik bağıntısı olarak belirleyen yorum, {2> 2, 3> 3}- önerme kümesinin birdoğrulamıdır.
 2. (en)Verifying interpretation, model.
 3. (fr)Modèle

doğrulama

 1. Bir varsayımın doğruluğunu denetlemek için, deney ve mantıksal tanıtlama yoluyla yapılan işlemlerin bütünü.
 2. Doğrulamak işi, teyit, tasdik.
 3. Optes'Te, mukayese edilen iki izin aynı iz olduğuna karar verilmesi.
 4. Bir kimsenin, kendine olumsuz sonuç doğurabilecek bir olayıdoğrulaması.
 5. (en)Avowal, confession.
 6. (en)Confirmation.
 7. (en)Corroboration.
 8. (en)Affirmation.
 9. (en)Verification.
 10. (en)Correction.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

doğrulamdoğrulamadoğrulama ekranıdoğrulama işaretidoğrulama işlemidoğrulama yazılımıdoğrulamakdoğrulamamakdoğruladoğruldoğrudoğru açıdoğru akımdoğru akıma çevirmedoğru akıma çevirmekkuramkuram genleşmesikuram veya doktrine aitkuramakuramcıkurakura çekmekkura efradıkura ile askere almakkura ile askerlikkurkur bandı sistemikur davranışıkur dosyası eklekur farkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın