dirgen ile savurmak ne demek?

 1. (en)Pitchfork.

dirgen

 1. Genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan çatallı bir tarım araç.
 2. (en)Hayfork, pitchfork.

dirgen kullanmak

 1. (en)Pitchfork.

ile

 1. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz
 2. Bazı soyut isimlere getirildiğinde durum bildiren zarflar oluşturan bir söz.
 3. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.
 4. (en)By means of.
 5. (en)Hereby.
 6. (en)Upon.
 7. (en)With.
 8. (en)Together with.
 9. (en)Withal.
 10. (en)Plus.

savurmak

 1. Havaya atıp dağıtmak, saçmak
 2. Rüzgâr, şiddetle eserek bir yeri, bir şeyi altüst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak.
 3. Kaldırıp atmak, fırlatmak
 4. Şiddetle döndürerek sallamak, kaldırarak vurmak.
 5. Bir sıvının havalanmasını veya kaynayan sıvının taşmasını önlemek, soğutmak amacıyla alıp yine kendi kabına dökmek.
 6. Sallamak, uçurmak, dalgalandırmak
 7. Yalan, küfür vb. söylemek
 8. Boşuna ve çok miktarda harcamak, israf etmek.
 9. (en)Rip out.
 10. (en)Thunder.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dirgendirgen kullanmakdirgenlemedirgenlemekdirgedirgeddirgefuldirdir bir terketmekdirac delta functiondirac fonksiyonudirac functionileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikteile böbürlenenile çalışmakile disari çikile doldurmakile doluilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın