dirac delta function ne demek?

 1. Dürtü işlevi

dürtü

 1. Bedensel veya ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim.
 2. Kaynağı duygulanım olan ve bilinçle herhangi bir ilişkisi bulunmayan güçlü neden ya da güdü.
 3. İnsanı eyleme iten eğilim, ilgi ya da herhangi bir duygu.
 4. (en)Motive.
 5. (en)Drive.
 6. (en)Motivation.
 7. (en)Stimulation.
 8. (en)Challenge.
 9. (en)Compulsion.
 10. (en)Ginger.

dirac fonksiyonu

 1. (en)Dirac function

dirac function

 1. Dirac fonksiyonu

delta

 1. Yunan alfabesinin dördüncü harfi (D).
 2. Bir ırmağın çatallanarak denize veya ırmağa kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ova, çatal ağız.
 3. Bk. çatalağız
 4. Kalıp kenar çizgilerinin birbirinden ayrılmaya başladığı bölgede oluşan (V) şeklindeki bölüm.
 5. [ delta, Δ ] Kimyasal eşitliklerde tepkimenin yüksek sıcaklıklarda gerçekleştiğini belirten bir simge.
 6. Üçgen.
 7. Yun. Nehirlerin taşıdığı toprakların (alüvyonları) akarsuyun, denize veya göle döküldüğü yerde yığılmasıyla meydana gelen kısım.
 8. (en)Tract of land shaped like the letter delta , especially when the land is alluvial and inclosed between two or more mouths of a river; as, the delta of the Ganges, of the Nile, or of the Mississippi.
 9. (en)The ratio of the change in the price of an option to the change in the price of the asset underlying the option.
 10. (en)The amount by which an option's price will change for a one-point change in price by the underlying entity Call options have positive deltas, while put options have negative deltas Technically, the delta is an instantaneous measure of the option's price change, so that the delta will be altered for even fractional changes by the underlying entity See also Hedge Ratio.

function

 1. Fonksiyon
 2. İşlev
 3. Fonksiyonunu yerine getirmek
 4. İşlevini yerine getirmek, işlemek, çalışmak
 5. Görev

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dirac fonksiyonudirac functiondirac s fonksiyonudirahşdirahşandirdir bir terketmekdeltadelta cellsdelta chaindelta connected devicedelta connectiondelta crl onlydelta crlsdelta dağılımıdelta demiridelta distributiondeldel castello hastalığıdel crederedel keydelab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın