dirgen kullanmak ne demek?

 1. (en)Pitchfork.

dirgen

 1. Genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan çatallı bir tarım araç.
 2. (en)Hayfork, pitchfork.

dirgen ile savurmak

 1. (en)Pitchfork.

kullanmak

 1. Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak
 2. Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
 3. İşletmek, değerlendirmek.
 4. Giymek, takmak.
 5. Sigara, içki vb. şeylere alışmış olmak, içmek.
 6. Kelimeyi yazmak, söylemek
 7. Harcamak, sarf etmek
 8. Amacına ulaşmak için birinden veya bir şeyden yararlanmak, onu amacına alet etmek, sömürmek., istismar etmek
 9. (en)Make use of.
 10. (en)Employ.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dirgendirgen ile savurmakdirgenlemedirgenlemekdirgedirgeddirgefuldirdir bir terketmekdirac delta functiondirac fonksiyonudirac functionkullanmakkullanmakullanma çarpanıkullanma değerikullanma giderikullanma hakkıkullankullanakkullanarakkullanatkullandırmakullabkullam
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın