tora ne demek?

 1. Tevrat

tevrat

 1. Hz. Musa'ya indirilen ve Tanrı buyruklarını kapsayan, Musevilerin din kitabı.
 2. Gerek Yahudiler gerekse Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan Eski Ahid'in üç ana bölümünden ilkidir. Kelimenin aslı İbranice olup Torah şeklinde yazılır. Tevrat, bu kelimenin Arapça okunuşudur.
 3. Dört kutsal kitaptan, Hz. Musa'ya indirilen, Allah'ın emirlerini kapsayan kitap.
 4. Hz. Musa Aleyhisselam'a nazil olan kitab-ı mukaddesin nam-ı celili. (Hakiki Tevrat, Kur'an-ı Kerim ile barışıktır. Şimdiki ise, çok yerleri değiştirilmiş, tahrif edilmiştir. Bu kitabın aslından az bir şey kalmıştır. Aklı başında ve İslamiyeti, Kur'an-ı Kerim'i tetkik eden Yahudiler de hidayeti seçmişler ve müslüman olmuşlardır.)
 5. (en)The pentateuch.
 6. (en)Old testament.
 7. (en)Tora.
 8. (en)Torah.
 9. (en)The old testament.
 10. (en)The Torah.

toraco

 1. Kap muzculu

toradelf

 1. Göbekten yukarısı birbirine yapışık olan ucube.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

toracotoradelftoradelfustorahtoraktorakaltorakalistorakaljitorakektomitorakotortor yüzeyi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın