determination of an orbit ne demek?

 1. Yörünge belirlenmesi

yörünge

 1. Bir gök cisminin hareketi süresince izlediği yol.
 2. Hareketli bir noktanın izlediği veya çizdiği yol, mahrek.
 3. Bir gezegenin bağlı olduğu dizgenin özeği olan yıldız çevresindeki devinimi sırasında izlediği yol. bkz. tutulum çemberi.
 4. Devinen bir nesnenin izlediği yol ya da çizgi.
 5. İletişim uydularının dünya çevresini dolanırken izledikleri yol.
 6. Bohr Kuramına göre atom çekirdeği çevresinde elektronların yer alabileceği erke düzeyleri ya da erke kabuklarına verilen ad.
 7. (en)Orbit "of heavenly body".
 8. (en)Circle.
 9. (en)Orbit.
 10. (en)Path.

determination of a court

 1. Mahkeme kararı

determination

 1. Bkz. determinasyon
 2. Tespit, belirleme
 3. Saptama, saplantı
 4. Azim, sebat, metanet, inat, kararlı oluş
 5. Hüküm, tespit, tayin, karar
 6. Niyet, kasıt
 7. Sınırlama, tahdit.
 8. Belirtme, kararlılık

of

 1. Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. duyguları belirten bir söz
 2. (en)Ugh!.
 3. (en)In a general sense, from, or out from; proceeding from; belonging to; relating to; concerning; used in a variety of applications; as: Denoting that from which anything proceeds; indicating origin, source, descent, and the like; as, he is of a race of kings; he is of noble blood.
 4. (en)Denoting possession or ownership, or the relation of subject to attribute; as, the apartment of the consul: the power of the king; a man of courage; the gate of heaven.
 5. (en)Denoting the material of which anything is composed, or that which it contains; as, a throne of gold; a sword of steel; a wreath of mist; a cup of water.
 6. (en)Oil filters.
 7. (en)Denoting part of an aggregate or whole; belonging to a number or quantity mentioned; out of; from amongst; as, of this little he had some to spare; some of the mines were unproductive; most of the company.
 8. (en)Prep w dat , from, out of, of, away from, contrary to, by.
 9. (en)Denoting that by which a person or thing is actuated or impelled; also, the source of a purpose or action; as, they went of their own will; no body can move of itself; he did it of necessity.
 10. (en)Optional Form Source: US EPA.

an

 1. Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza
 2. İki tarla arasındaki sınır.
 3. Zihin.
 4. Bilincin, irade ve heyecan karışmadan, algılama ve düşünme kısmı.
 5. Güzellik çekimi, alım.
 6. (en)An associate degree in nursing.
 7. (en)Access Network.
 8. (en)After Newton The period of time that has elapsed since the cancellation of the Newton Generally agreed to be any point after February 27th, 1998 AN is also an abbreviation for the Action Names software package See also BN and DN Source: NTLK.
 9. (en)Active Network.
 10. (en)Data Analysis Software of CTAS.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

determination of a courtdeterminationdetermination of costdetermination of extensiondetermination of heirshipdetermination of intensiondetermination of massdetermination of punishmentdetermination of sugardetermination of validitydeterminatifdeterminatedeterminate faultdeterminate obligationdeterminateddeterminatednessofof a certain ageof a certain lengthof a certain qualityof a collapseof a deviceof a good familyof a hogof a kindof a moment agooo henryo ağır yaralıo anda söylemeko anda uydurmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın