dergah ı ali kulları ne demek?

 1. Bk. kapıkulu

kapıkulu

 1. Osmanlılarda devletten ödenek alan, sürekli görev yapan atlı ve yaya askerlerden oluşan örgüt.
 2. Osmanlı devletinin daimi ordusunu teşkil eden yaya ve atlı askerlerin bütününe verilen addır.

dergah

 1. Tekke
 2. Huzur, kat
 3. Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ettikleri ve törenler yaptıkları yer, tekke.
 4. (Mimarlık) Dervişlerin toplandıkları ve ayin yaptıkları yer, yapı. a. bk. büyük tekke.
 5. (Der-geh) f. Cenab-ı Hakk'a ibadet edilen yer. (Osmanlıca'da yazılışı: dergâh)

dergahı alı

 1. Padişah kapısı. Yüksek dergah. (Osmanlıca'da yazılışı: dergâh-ı âlî)

ı

 1. İzolösin amino asit.
 2. Hipoksantin.
 3. İyot.
 4. İnozin.
 5. İyonik kuvvet.
 6. Elektrik akımı.
 7. İyodun simgesi.
 8. Eylemsizlik momenti.
 9. İyonik şiddet.
 10. I-, iyodür iyonunun simgesi. (II)

ali

 1. Yüce, yüksek
 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü halife.
 3. Yüce, ulu, yüksek.
 4. Onur bakımından en üstün.
 5. Şan ve şeref sahibi.
 6. Yüce, ulu, yüksek
 7. Yemin eden.
 8. Üstün. Yüce. Çok büyük. Meşhur. Necib.
 9. Büyük, yüksek, şerif, celil, aziz olan. (Osmanlıca'da yazılışı: âli)
 10. (en)United States prizefighter who won the world heavyweight championship three times.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dergahdergahı alıdergahı mualladergidergi çıkarma hakkıderder akapder demezder encodedder hatırıı bandıı bölgesiı hücrelerı sayılı cetvelı2s0 sessizı2s1 sessizıaaıağımıağım çukuru
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın