deliliği belgelenmiş ne demek?

  1. (en)Certified.

deliliğe vurmak

  1. Bulunduğu zor ve istenmeyen durumdan kurtulmak için, kendini deli gibi göstermek.
  2. (en)Feign madness

delili aklı

  1. Akıl yolu ile bulunan delil. Nakil yolu ile olmadan, düşünülerek bulunan delil. (Osmanlıca'da yazılışı: delil-i aklî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

deliliğe vurmakdelili aklıdelili arşı ve süllemıdelili ihtiradelili imkanidelili inayetdelildelil açmadelil ambalajlamadelil dermeyanıdelil etiketibelgelenmiş iflasbelgelenmiş kanıtbelgelenmebelgelenmekbelgelenmemişbelgelenmeye elverişli olmabelgelendirilebilmebelgelendirilir bulgubelgelendirilmemişbelgelendirilmemiş fonbelgelendirilmez bulgular
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın