değirmencilik yan ürünleri ne demek?

 1. Tane veya tohumlardan kuru öğütmeyle un, yaş öğütmeyle nişasta, insan gıdası veya endüstri ürünü elde edilirken temel ürüne ek olarak ele geçen razmol, kepek, glüten gibi yan ürünler.
 2. (en)Miller's trade by-products.

değirmencilik

 1. Değirmen işletme işi.
 2. (en)Miller's trade.

değirmenci

 1. Değirmen işleten kimse.
 2. (en)Miller.

yan

 1. Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
 2. Sağ ve solun ortak adı, yön, taraf, cihet
 3. Yer.
 4. Üst.
 5. Birlikte, beraberinde olma
 6. Bedenin bir bölümü.
 7. Üstte, altta, arkada veya önde olmayan.
 8. İkinci derece olan.
 9. Yanal.
 10. Kuramsal istatistik

ürün

 1. Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.
 2. Eser.
 3. Bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey.
 4. Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.
 5. Bir kimyasal tepkime sonucu oluşan türler.
 6. Genellikle satılan, süt, yumurta, yün gibi üretilen bazı şeyler.
 7. Bir veya daha fazla sayıdaki diğer maddelerden biyolojik, kimyasal veya fiziksel değişimlerin sonucu meydana gelen bir madde.
 8. Tepkime sonucu doğan özdek.
 9. Bir oluşum, işlem ya da yapım sonucu elde edilen nesne.
 10. (en)Child.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

değirmencilikdeğirmencideğirmendeğirmen arkıdeğirmen barajıdeğirmen çarkıdeğirmen deresiyanyan açısıyan adımyan adımlaryan anlamyan aralikyan aşağıda koşut tutuşyan aşağıda tutuşyan ateşiyan atışıyaya ... ya ...ya ... ya daya allahya ba
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın