ürün ne demek?

 1. Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.
 2. Eser.
 3. Bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey.
 4. Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.
 5. Bir kimyasal tepkime sonucu oluşan türler.
 6. Genellikle satılan, süt, yumurta, yün gibi üretilen bazı şeyler.
 7. Bir veya daha fazla sayıdaki diğer maddelerden biyolojik, kimyasal veya fiziksel değişimlerin sonucu meydana gelen bir madde.
 8. Tepkime sonucu doğan özdek.
 9. Bir oluşum, işlem ya da yapım sonucu elde edilen nesne.
 10. (en)Child.
 11. (en)Crop.
 12. (en)End product.
 13. (en)Fruit.
 14. (en)Graduate.
 15. (en)Growth.
 16. (en)Harvest.
 17. (en)Offspring.
 18. (en)Produce.
 19. (en)Product.
 20. (en)Progeny.
 21. (en)Result.
 22. (en)Turnoff.
 23. (en)Yield.
 24. (en)Commodity.
 25. (en)Output.
 26. (en)Production.
 27. (en)Turnout.
 28. (en)Attitude study.
 29. (en)Editorial write-up.
 30. (en)Emblements.
 31. (en)Established brand , image , market , product.
 32. (en)Finished goods.
 33. (en)Fructus.
 34. (en)Increase.
 35. (en)Make.
 36. (en)Manufacture.
 37. (en)Off- going crop alivre.
 38. (en)Progency.
 39. (en)Resul.
 40. (fr)Produit

ürün adı

 1. Bir ticari yemin kullanılacağı hayvan çeşidini, sınıfını veya özel kullanılışını belirleyen adı.
 2. (en)Product name.

ürün anahtarı

 1. (en)Product key.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ürün adıürün anahtarıürün bilgisiürün borsasıürün çeşitlendirmeürün desteğiürün dönemleri hipoteziürün dönemleri kuramıürün dönemleri teorisiürün farklılaştırmaürümbeçürümeürümekürümemekürümesini bilmeyen köpek sürüye kurt getirir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın