değerleme ölçüsü ne demek?

 1. Sayımın yapıldığı günde geçerli olan yasal eder temel alınarak ulusal paraya göre yapılan değerlendirme yöntemi.
 2. (en)Valuation measure.
 3. (fr)Mesure d'appréciation

değerleme ölçeği

 1. Herhangi bir özellik ya da niteliğin değerlenmesinde kullanılan ölçek.

değerleme

 1. Değerlemek işi.
 2. Bk. değer biçme
 3. (en)Valuation.
 4. (en)Evaluation.
 5. (en)Appraisement.
 6. (en)Discretion.

ölçü

 1. Ölçüt.
 2. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
 3. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi
 4. Ölçme sonucu bulunan rakam.
 5. Belirlenmiş boyut.
 6. Değer, itibar
 7. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu.
 8. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
 9. Basınç, sıcaklık, akışkan düzeyi, aralık gibi nicelikler ölçen özel aygıt.
 10. (en)Measure.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

değerleme ölçeğideğerlemedeğerleme bölgesideğerleme çizelgesideğerleme günüdeğerleme hakkıdeğerleme hatalarıdeğerleme yetkisideğerlemecideğerlemede borsa ederideğerdeğer adıdeğer ağırlıklı endeksdeğer ahlakıdeğer alanıölçüsü aynıölçüsü olmakölçüsünü almakölçüsüzölçüsüz cesaretölçüsüzceölçüsüzlükölçüsel vergiölçüölçü aletiölçü alınan çizgiölçü almakölçü balonu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın