dance attendance upon someone ne demek?

 1. Etrafında dört dönmek, dalkavukluk etmek, çıkar sağŸalama amacıyla yağŸ çekmek, memnun etmek veya çıkar sağŸlamak için çok fazla üzerine düşŸmek

dance

 1. Dans ettirmek
 2. Oynamak, oynatmak
 3. Dans etmek
 4. Dans, raks, oyun
 5. Balo
 6. Dans müziği
 7. Sıçramak, sıçratmak

dance a jig

 1. Jig yap

attendance

 1. İlgilenme, bakım
 2. Kumanda
 3. Özel hizmet
 4. Katılım, katılma
 5. Devam, gitme
 6. Refakat, eşlik
 7. Hazır bulunma

upon

 1. Üstüne, üzerine, üstünde, üzerinde
 2. -e,-de , ile
 3. Vukuunda, hususunda
 4. Şartıyle, göre
 5. Takdirde
 6. Üzerine, üzerinde

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dancedance a jigdance a tangodance a waltzdance attandance on smbdance attandance on smb.dance attendance ondance banddance clubdance companydancadandan aykroyddan browndan dandan diyeattendanceattendance bookattendance checkattendance feeattendance listattendance timeattendattend machineryattend on smbattend on smb.attend to
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın