attendance ne demek?

  1. Katılım, devam, katılma; hazır bulunma; ilgilenme, bakım, bakma, kumanda, eşlik
  2. Devam, gitme
  3. Refakat
  4. Hazır bulunanlar, maiyet

attendance check

  1. Devam kontrolü

attendance fee

  1. Huzur hakkı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

attendance checkattendance feeattendance listattendantattendant expencesattendattend machineryattend on smbattend on smb.attend to
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın