dance attandance on smb. ne demek?

 1. Etrafında dört dönmek

etrafında

 1. (en)Around.
 2. (en)About.
 3. (en)Circum.
 4. (en)Round.

dance attandance on smb

 1. Etrafında dört dönmek

dance

 1. Dans ettirmek
 2. Oynamak, oynatmak
 3. Dans etmek
 4. Dans, raks, oyun
 5. Balo
 6. Dans müziği
 7. Sıçramak, sıçratmak

on

 1. Dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 10, X rakamlarının adı.
 3. Dokuzdan bir artık.
 4. Ketonları gösteren son ek, propanon (dimetil keton): 2-bütanon (etil metil keton) gibi.
 5. (en)-one.
 6. (en)Deca-.
 7. (en)In progress; proceeding; as, a game is on.
 8. (en)In operation or operational; 'left the oven on'; 'the switch is in the on position' planned or scheduled; 'the picnic is on, rain or shine'; 'we have nothing on for Friday night' indicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?' in a state required for something to function or be effective; 'turn the lights on'; 'get a load on'.
 9. (en)With a forward motion; 'we drove along admiring the view'; 'the horse trotted along at a steady pace'; 'the circus traveled on to the next city'; 'move along'; 'march on'.
 10. (en)Indicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?'.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dance attandance on smbdancedance a jigdance a tangodance a waltzdance attendance ondance attendance upon someonedance banddance clubdance companydancadandan aykroyddan browndan dandan diyeattan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürekattan düşmekattan düşürmekattan inip eşeğe binmekattan inmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın