dance attendance on ne demek?

 1. Bir dediğŸini iki etmemek, birinin emirlerine her zaman itaat etmeye hazır olmak, itaatli ve dikkatli bir şŸekilde beklemek

dance attendance upon someone

 1. Etrafında dört dönmek, dalkavukluk etmek, çıkar sağŸalama amacıyla yağŸ çekmek, memnun etmek veya çıkar sağŸlamak için çok fazla üzerine düşŸmek

dance

 1. Dans ettirmek
 2. Oynamak, oynatmak
 3. Dans etmek
 4. Dans, raks, oyun
 5. Balo
 6. Dans müziği
 7. Sıçramak, sıçratmak

attendance

 1. İlgilenme, bakım
 2. Kumanda
 3. Özel hizmet
 4. Katılım, katılma
 5. Devam, gitme
 6. Refakat, eşlik
 7. Hazır bulunma

on

 1. Dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 10, X rakamlarının adı.
 3. Dokuzdan bir artık.
 4. Ketonları gösteren son ek, propanon (dimetil keton): 2-bütanon (etil metil keton) gibi.
 5. (en)-one.
 6. (en)Deca-.
 7. (en)In progress; proceeding; as, a game is on.
 8. (en)In operation or operational; 'left the oven on'; 'the switch is in the on position' planned or scheduled; 'the picnic is on, rain or shine'; 'we have nothing on for Friday night' indicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?' in a state required for something to function or be effective; 'turn the lights on'; 'get a load on'.
 9. (en)With a forward motion; 'we drove along admiring the view'; 'the horse trotted along at a steady pace'; 'the circus traveled on to the next city'; 'move along'; 'march on'.
 10. (en)Indicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?'.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dance attendance upon someonedancedance a jigdance a tangodance a waltzdance attandance on smbdance attandance on smb.dance banddance clubdance companydancadandan aykroyddan browndan dandan diyeattendanceattendance bookattendance checkattendance feeattendance listattendance timeattendattend machineryattend on smbattend on smb.attend to
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın