dalları basmak ne demek?

 1. Ağaçta dalları eğecek kadar çok meyve olmak.

dalları geniş ve karşılıklı olan

 1. (en)Brachiate.

dalları kırılmış

 1. (en)Doddered.

basmak

 1. Bir şey üzerinde kalıp, mühür vb. bir araçla iz yapmak
 2. Baskın yapmak
 3. Vücudun ağırlığını verecek biçimde ayak tabanını bir yere veya bir şeyin üzerine koymak
 4. Küçük çocuklar ayakta durabilmek.
 5. Bir şeyi, üzerine kuvvet vererek itmek
 6. Sıkıştırarak yerleştirmek.
 7. Bası işi yapmak, tabetmek.
 8. Örtmek, bürümek, kaplamak
 9. Basım işini gerçekleştirmek.
 10. (en)Step on.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dalları geniş ve karşılıklı olandalları kırılmışdalların bir araya gelmesiyle oluşan birlikdallarını kafese sarmakdallarını kesmekdallardallara ayrılmadallamadallamakdallandallandırıcıdallandırmadallbasmakbasmakalıpbasmakalıp davranışbasmakalıp konuşmakbasmakalıp laflarbasmakalıp laflar eden tipbasmakalıp olmabasmakalıp sözbasmakalıp yanıtbasmakalıp yargıbasmabasma ayrıcalığıbasma ayrıcalığı bağışlamabasma ayrıcalığı bağışlama yetkisibasma borusu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın