dağıtılmamış terim ne demek?

 1. Bir özne-yüklem önermesinin bir teriminin dağıtılmamış olması, bu terimin özne-yüklem önermesinin yasal biçiminde olumsuzlamalı olarak geçmemesi demektir. || Krş.. dağıtılmış terim. Örn. (…)

dağıtılmamış temettü

 1. Bk. dağıtılmamış kâr payları

dağıtılmamış kar

 1. Paydaşlara dağıtılmamış olan kâr.
 2. (en)Undistributed profit.
 3. (fr)Profit non-distribué

terim

 1. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
 2. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
 3. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
 4. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
 5. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.
 6. bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük
 7. Bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük.
 8. Fransızca olan "Terme" kelimesinden uydurulmuştur. "Istılah" veya "tabir" yerinde kullanılır.
 9. (en)Term.
 10. (en)Locution.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dağıtılmamış temettüdağıtılmamış kardağıtılmamış kar paylarıdağıtılmamış karlardağıtılmadağıtılma durumudağıtılmakterimterim sembolleriterim simgesiterim talimıterim terim integrallenmeterim terim toplanmaterim terim türevlenmeterim veya deyimterim yöneteniterim yöneteni simgesiteriteribteribeteridterif
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın